شماره گذشته طرحی نو »
.................................
درباره شورای موقت»
.................................
اطلاعيه ها و بيانيه ها»
.................................
آرشیو طرحی نو»

آخرین اعلامیه کمیته هماهنگی شورای موقتما معتقدیم بدون همبستگی عمومی و پیوند مبارزاتی همه مردمان ایران، بخصوص زنان، زحمتکشان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان نمی توان روند سرنگونی این نظام تا دندان مسلح را پیش برد. بدنبال فراخوان اعتصاب در تمام شهرها و روستاهای کردستان توسط مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، ما سه ائتلاف سیاسی نیز در حمایت از خانواده ژینا امینی و در همبستگی با مردم کردستان پشتیبانی خود را در مبارزه با بی عدالتی و ظلم به مردم ایران اعلام می داریم وخواهان رسیدگی به همه جرم‌هایی هستیم که تا امروز علیه مردمان ایران توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانما سه ائتلاف سیاسی، حضور جلاد اوین و عضو ھیئت مرگ سه نفره در سال ۱۳۶۷و هیئت همراه وی در سازمان ملل را توهینی آشکار به همه انسانهای شیفته آزادی و رهائی و برابری و در مغایرت عیان با میثاقهای مصوب این سازمان میدانیم.جای این جلاد نه در صحن سازمان ملل که در پشت میله های زندان است.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراناذیت و آزار بهائیان در ایران توسط افراطیون مذهبی سابقه طولانی داشته و از زمان شکلگیری بهائیت، این اقلیت مذهبی در ایران مورد آزار و اذیت، دستگیری و زندان و قتل و کشتار قرار گرفته‌اند.
در دوران سلطنت پهلوی و در دهه ۳۰ ” انجمن ضد بهائیت ” توسط یکی ازروحانیون مرتجع مشهد با هدف مبارزه با بهائیت ایجاد شد. فعالیت این انجمن در دوران سلطنت پهلوی شناسایی بهائیان در محیط زندگی، کار و هر جایی که حضور داشتند و آزار و اذیت آنان به عناوین مختلف بود.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانآشکار است که حکومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای عدیده داخلی و یافتن مستمسکی برای تشدید سرکوب به سناریوهای هالیوودی پناه آورده است و ادعاهای مضحک و دروغین رابطه با کشورهای خارجی و اسرائیل را دوباره تکرار کرده است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانانتظار داریم حمید نوری (عباسی) از سوی دولت (قوەی مجریە) مورد "سات و سودای بازرگانی" و یا "مصلحت امنیت" قرار نگیرد؛ و همانند طرح ضد انسانی و مغایر حقوق بین‌المللی دولت بلژیک کە برای فرستادن دیپلمات – تروریست اسداڵلە اسدی ، کە بە جرم بمب گذاری در گردهمایی "ایران آزاد" سازمان مجاهدین در پاریس، در ١ ژوئیە ٢٠١٨ بازداشت، محاکمە و بعد از دادگاە استیناف بە ٢٠ سال زندان و سە همدستش نسیمە نعامی و امیر سعدونی ١٨ سال و مهرداد عارفانی ١٧ سال محکوم شدەاند، برای گذراندن حکم بە ایران برگرداندە شوند، کە نە تنها بە زندان نمیروند، بلکە با حلقە گل "اُلیگارش‌های اسلامی و شکنجەگران زندانها و مقامات فاسد" رژیم جمھوری اسلامی در ایران استقبال میشوند!؟


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبیست و سه سال از جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۷۸ سپری شد؛ دانشجویان و آحاد شهروندان با مشارکت در این جنبش، دست به حرکتی توفنده با شعارهایی ساختارشکن علیه علی خامنه ای و نهاد های امنیتی و سیاسی زدند و به همین دلیل تمام نهاد های حاکم از خامنه ای، خاتمی تا اطلاعات و سپاه دست به سرکوب وحشیانه ی جنبش زده و آن را خاموش کردند اما همین حرکت در سال ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و تا ۱۴۰۱ و در خیزش های مردمی و ضد حکومتی در سراسر کشور ادامه پیدا کرد.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانکمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک، لایحه استرداد مجرمان میان ایران و بلژیک را تصویب کرد. اکنون این لایحه پنجشنبه آینده برای رای‌گیری در صحن علنی پارلمان ارائه خواهد شد. دولت بلژیک، در ۸ تیر ماه برابر با ۲۹ ژوئن این لایحهای را برای تصویب به پارلمان بلژیک ارائه کرده بود که برمبنای ماده سیزده آن، دولت های طرف قرارداد استرداد مجرمین، از حق عفو احکام زندان مجرمان در کشورهای استرداد شده برخوردار خواهند شد. قبلا قرارداد استرداد مجرمین میان دولت های جمهوری اسلامی و دولت بلژیک به امضاء رسیده است.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانسیاست های افزایش جمعیت به فرمان رهبر نظام جمهوری اسلامی خامنه ای که نابخردانه و بی توجه به ظرفیت و منابع سرزمینی به اجرا گذاشته شده و می شوند باعث افزایش جمعیت ایران شده، استفاده بی رویه از خودروهای با احتراق ناقص، ادامه فعالیت کارخانهها و کارگاههای تولیدی کهنه و فاقد استانداردهای محیط زیستی شد و با تشدید ریزگرد به دلیل سیاست های به غایت غلط مدیریت آب، کلان شهرهای کشور را با آلودگی هوا و ساکنین آنها را با امراض تنفسی جانفرسا مبتلا کرد . در چنین وضعیت بحرانی که بابرقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور حاکم شده، بیتردید میتوان آیندهای به مراتب تیره تر را برای مردمان ایران انتظار داشت .کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانرضا پهلوی، که در طول سال‌های گذشته در زمینه ائتلاف‌سازی موفقیتی بدست نیاورده است، اکنون که مبارزات مردم وارد مرحله جدیدی شده و اعتراضات در ابعاد وسیع نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته است، می‌کوشد تا با رفتارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه خود را تنها بدیل و آلترناتیو حکومت اسلامی نشان دهد و با استفاده از بنگاه‌های خبری و تلویزیون‌های خارج از کشور و نشست خبری آگراندیسمان شده، خود را یک رهبر مخالفان رژیم اسلامی جلوه دهد.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراناین واقعه اما تنها محصول سودجوئی یک پیمانکار فرصت طلب و رانت خوار نیست، بلکه پیامد بیش از چهل سال حکومت استبداد مذهبی است که فساد ساختاری در آن نهادینه شده است و از صدر تا ذیل مشتی دزد و چپاولگر بر صندلی حکومت نشسته اند و تنها به پرکردن جیب خود می‌اندیشند و ذره ای توجه به مردم ندارند. قانون در دست آنان به وسیله ای برای ثروت اندوزی تبدیل شده است.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندر شرایط کنونی بە دلیل بحران‌های اقتصادی که در واقع حاصل کردار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران است، سلب حقوق اقتصادی از مردمان ایران ، بە خصوص اقشار کم درآمد جامعە ، باعث شدە است کە بالغ بر ۷۰٪ جامعه ایران در تنگنای معیشتی قرار بگیرند. محرز است که رعایت حقوق اقتصادی مردم توسط حاکمیت و حکومتداری براساس کسب حداکثری حقوق اقتصادی یکی از موضوعهای دولت مداری مدرن است۔ رژیم جمهوری اسلامی اما، ابتدایی ترین خواستهای اقتصادی مردم را با سرکوب، دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ می دهد.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانکارگران ، زحمتکشان ، مزد و حقوق بگیران و مردم آزادیخواه ایران
اول ماه مه، یازده اردیبهشت روز اتحاد وهمبستگی بین الملی کارگران، روزیست که کارگران در سراسر جهان یاد مبارزات گذشته خود را گرامی میدارند و صفوف خود را در دفاع از حقوقشان و مبارزه در راه ایجاد جهانی فارغ از ستم و بهره کشی را متحدتر میسازند. اول ماه مه روز همبستگی کارگران و تمامی انسانهائی است که آزادی و دمکراسی راحرمت میدارند و برای دنیائی انسانی مبارزه میکنند.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندر باره تصویب طرح جوانی جمعیت که با هدف افزایش جمعیت بیان شده، حقی برای تمایل، اختیار و انتخاب زنان قائل نیست، گویا انسان‌های جامعه متشکل از اشیایی هستند که فاقد شعور و حق انتخاب در داشتن فرزند هستند. فشار و صدمات جسمی و روحی به زنان با حاملگی اجباری که تحت نام "جوان سازی جمعیت"ادر همین سال قانونی شد و نتایج عدم امکان دسترسی به وسایل و قرص های جلوگیری از حاملگی به افزایش بیماری های مقاربتی ؛ و افزایش کورتاژ های غیر قانونی که به قیمت مرگ و زندگی برای زنان در شرایط خفا انجام میشود ، خواهد انجامید.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندستگیری‌های اخیر در مناطقی از ملیتهای به حاشیه رانده شده، از جمله زارا محمدی در کردستان و علیرضا فرشی درآذربایجان، به جرم تدریس، ترویج و توسعە زبان مادریشان و تحت عنوان «به خطر انداختن امنیت ملی» بخشی از اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی برای گسترش سلطه تمایت خواھانه و استمرار ظلم وستم بر مردمان ایران است.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراناو در شهریور ۱۳۹۳ به‌عنوان یکی از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان و در ۱۳۹۶ به‌عنوان یکی از بازرسان کانون نویسندگان ایران انتخاب شد. او در دوره‌هایی منشی و عضو هیات دبیران و بازرس کانون بوده است.
در شهریورماه ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) سه عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، نویسنده و کارگردان، کیوان باژن، رمان‌نویس و روزنامه‌نگار و نیز رضا خندان مهابادی، نویسنده و منتقد ادبی به اتهام فعالیت در کانون نویسندگان، حضور در مراسم بزرگداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین سالروز درگذشت احمد شاملو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندر دو هفته پایانی آبانماه، اصفهان شاهد تجمع اعتراضی بسیار گسترده کشاورزان برای حق‌آبه کشاورزی در بستر خشک زاینده رود بود.
تجمع اعتراضی که رژیم جمهوری اسلامی تلاش مذبوحانه ای برای مصادره آن به عمل آورد، اما با “هو کردن” علی خامنه‌ایی توسط معترضین، این تلاش رژیم بی‌نتیجه ماند و به واکنش‌های سرکوبگرایانه وسیعتری علیه مردم در اصفهان راه برد. حمایت وسیع مردم اصفهان از اعتراض کشاورزان دامنهء اعتراضات علیه رژیم را به مناطق مختلف شهر اصفهان کشاند و به درگیری میان نیروی های یگان ویژه برای سرکوب مردم با معترضین انجاميد. شلیک گلوهای ساچمه ایی به مردم، ضرب و شتم آنها در مناطق مختلف شهر گزارش شد.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانجناب آقای جوزپ بورل، نماينده عالی سیاست خارجی اتحاديه اروپا؛
با بهترین احترامها
با شروع جنبش‌های اعتراضی در سال ۱۹۷۹ در ایران مبارزات مردمی به سرانجام مطلوب نرسید و از دل کجراهه شرایط تاریخی حکومت اسلامی شکل گرفت.
از آن زمان تاکنون هزاران هزار پرونده، گزارش و شکايات بي شمار ارسال شده به سازمانهای حقوق بشری، همگی نمايانگر نقض سيستماتيک و فاحش حقوق بشر توسط رژيم جمهوری اسلامی و بازوی سياسی ـ نظامی اش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که آسيب های جبران ناپذيری را به حقوق اساسی انسانها نه تنها درایران بلکه در گوشه گوشه دنیا بخصوص در منطقه وسیع خاورمیانه وارد ساخته است.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبيست و نُه سال پيش در تاريخ ٢٦شهریورماه سال١٣٧١ - ١٧ سپتامبر ١٩٩٢، دست ترور و جنايت رژيم تروريست پرور جمهوری اسلامی از آستين نيروهای اطلاعاتی و آدمکش آن در برلين و در رستورانی به نام "ميکونوس" در آمد! طی تهاجمی مرگبار و سبعانه، ترور دکتر سعيد شرفکندی دبيرکل وقت حزب دمکرات كردستان ايران به همراه کاک فتاح عبدلی نماينده اين حزب در خارج از کشور و کاک همايون اردلان نماينده آلمان و آقای نوری دهکردی از دوستان اين حزب صورت گرفت و طی آن به قتل رسيدند.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانهموطنان گرامی
مجامع بین المللی
سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی ذاتا، سیستمی بحران ساز است و بر همه نمایان است که این رژیم در ٤٢ سال گذشته مردمان ایران را به گروگان گرفته و روزانه برای پوشاندن واقعیت‌های داخلی ایران دست به ایجاد بحران می‌زند.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


هموطنان گرامی!!
در حالی که جامعه ایران در تب بحران کرونا می‌سوزد و آمار رسمی مرگ‌ و میر ناشی از آن به دلیل "سیاسی" کردن واکسن توسط خامنه‌ای، به چند صد نفر در روز رسیده است و هم‌زمان، دیگر بحرانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی عرصه زندگی را بر همگان در ایران چنان تنگ کرده که مردم امیدی به آینده خود ندارند، پاسدار محمد پاکپور، مسئول نیروی زمینی سپاه پاسداران! جمعی دیگر از هموطنانمان را که در خارج از مرزهای ایران و در اقلیم کردستان حضور دارند، به طور علنی تهدید به کشتار می‌کند! از سیستم جنایت‌کار جمهوری اسلامی چیزی جزء این نمی‌توان توقع داشت.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


حکومت اسلامی و در راس آن خامنه ای، جز به مال اندوزی و حفظ قدرت به چیز دیگری نمی‌اندیشند. در این هفت ماه بسیاری جان‌های شریف قربانی سوداگری خامنه‌ای و حکومتش که در این میان هیچکس نیز حاضر به پذیرش مسئولیت این فاجعه دردناک نیست، شدند. آمار از بیش از پانصد قربانی کرونا در روز می‌گوید، ولی خود مسئولین اعلام می‌کنند که آمار واقعی دو تا سه برابر است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


هموطنان گرامی
طبق اخبار موثق و با کمال تاسف، در پی درگیری و نزاع شخصی بین دو نفر در شهر نقده (سولدوز) در روز شنبه ١٦ مرداد یکی از شهروندان کرد بنام فردین ابراهیمی با ضربات چاقو به قتل رسیده است. طبق اخبار رسیده ضارب و قاتل توسط پلیس محلی دستگیر شده است.
بدنبال این حادثه جو شهر نقده( سولدوز) متشنج شده و نیروهای سرکوب رژیم برای مقابله با اعتراضات، مردم را با گاز اشک آور و تفنگ ساچمه ایی مورد حمله قرار داده اند که در اثر آن یک شهروند دیگر کرد بنام محمد علیزاده کشته شده و بعضى از مغازه های شهر وندان کرد توسط عوامل سرکوبگر تخريب شده است.
>

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران

! ما می توانیم طرحی نو را برای شما پست کنیم
. برای ارسال پیام یا آدرس خوداینجا را کلیک کنید


تماس با ما
E-Mail : shoraye.mowaghat@tarhi-no.com
ظرف ١٠ روز گذشته بالغ بر ٣٠ نفر از شهروندان کرد در شهرهای کرماشاه، سنندج ،مهاباد، مریوان، سقز، بوکان و ... توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، بدون هیچ مدرک و دلیلی دستگیر شده‌اند.
دستگیری‌های اخیر در راستای تداوم همان نظام سرکوبی است که بالغ بر ٤٢ سال است بر ایران حاکم است و بدون تردید این موج جدید از دستگیریها نیز بخشی از ساختار ایجاد رعب و وحشت جهت جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی است که جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا حال در حفظ و تشدید آن تلاش نمونده است.
ظرف ١٠ روز گذشته بالغ بر ٣٠ نفر از شهروندان کرد در شهرهای کرماشاه، سنندج ،مهاباد، مریوان، سقز، بوکان و ... توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، بدون هیچ مدرک و دلیلی دستگیر شده‌اند.
دستگیری‌های اخیر در راستای تداوم همان نظام سرکوبی است که بالغ بر ٤٢ سال است بر ایران حاکم است و بدون تردید این موج جدید از دستگیریها نیز بخشی از ساختار ایجاد رعب و وحشت جهت جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی است که جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا حال در حفظ و تشدید آن تلاش نمونده است.

مقالات پروژه شکل دهی
به چپی دیگرکه در تاریخ
۹ماه مه ۲۰۱۵ پایان یافت

..................................
PDF آرشیو طرحی نو
...................................
اعلامیه جهانی حقوق بشر
...................................

• طرحي نو نشريه ماهانه شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران است.
• طرحي نو خود را به‌دمكراسي و سوسياليسم متعهد مي‌داند، زيرا بدون دمكراسي سوسياليسم نمي‌تواند تحقق يابد.
• سردبیر و هر نويسنده‌ دیگری مسئول محتواي نوشته خويش است.
• برداشت‌هاي شخصي نويسندگان الزامأ نظر «شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران» نيست.
• با طرحي نو همكاري كنيد.
• كمك مالي شما مي‌تواند به انتشار طرحي نو ياري رساند.

پست الکترونیکی شورای موقت
shoraye.mowaghat
@tarhi-no.com
پست الکترونیکی شورای موقت
shoraye.mowaghat
@tarhi-no.com