شماره گذشته طرحی نو »
.................................
درباره شورای موقت»
.................................
اطلاعيه ها و بيانيه ها»
.................................
آرشیو طرحی نو»

آخرین اعلامیه کمیته هماهنگی شورای موقتسیاست های افزایش جمعیت به فرمان رهبر نظام جمهوری اسلامی خامنه ای که نابخردانه و بی توجه به ظرفیت و منابع سرزمینی به اجرا گذاشته شده و می شوند باعث افزایش جمعیت ایران شده، استفاده بی رویه از خودروهای با احتراق ناقص، ادامه فعالیت کارخانهها و کارگاههای تولیدی کهنه و فاقد استانداردهای محیط زیستی شد و با تشدید ریزگرد به دلیل سیاست های به غایت غلط مدیریت آب، کلان شهرهای کشور را با آلودگی هوا و ساکنین آنها را با امراض تنفسی جانفرسا مبتلا کرد . در چنین وضعیت بحرانی که بابرقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور حاکم شده، بیتردید میتوان آیندهای به مراتب تیره تر را برای مردمان ایران انتظار داشت .کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانرضا پهلوی، که در طول سال‌های گذشته در زمینه ائتلاف‌سازی موفقیتی بدست نیاورده است، اکنون که مبارزات مردم وارد مرحله جدیدی شده و اعتراضات در ابعاد وسیع نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته است، می‌کوشد تا با رفتارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه خود را تنها بدیل و آلترناتیو حکومت اسلامی نشان دهد و با استفاده از بنگاه‌های خبری و تلویزیون‌های خارج از کشور و نشست خبری آگراندیسمان شده، خود را یک رهبر مخالفان رژیم اسلامی جلوه دهد.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراناین واقعه اما تنها محصول سودجوئی یک پیمانکار فرصت طلب و رانت خوار نیست، بلکه پیامد بیش از چهل سال حکومت استبداد مذهبی است که فساد ساختاری در آن نهادینه شده است و از صدر تا ذیل مشتی دزد و چپاولگر بر صندلی حکومت نشسته اند و تنها به پرکردن جیب خود می‌اندیشند و ذره ای توجه به مردم ندارند. قانون در دست آنان به وسیله ای برای ثروت اندوزی تبدیل شده است.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندر شرایط کنونی بە دلیل بحران‌های اقتصادی که در واقع حاصل کردار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران است، سلب حقوق اقتصادی از مردمان ایران ، بە خصوص اقشار کم درآمد جامعە ، باعث شدە است کە بالغ بر ۷۰٪ جامعه ایران در تنگنای معیشتی قرار بگیرند. محرز است که رعایت حقوق اقتصادی مردم توسط حاکمیت و حکومتداری براساس کسب حداکثری حقوق اقتصادی یکی از موضوعهای دولت مداری مدرن است۔ رژیم جمهوری اسلامی اما، ابتدایی ترین خواستهای اقتصادی مردم را با سرکوب، دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ می دهد.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانکارگران ، زحمتکشان ، مزد و حقوق بگیران و مردم آزادیخواه ایران
اول ماه مه، یازده اردیبهشت روز اتحاد وهمبستگی بین الملی کارگران، روزیست که کارگران در سراسر جهان یاد مبارزات گذشته خود را گرامی میدارند و صفوف خود را در دفاع از حقوقشان و مبارزه در راه ایجاد جهانی فارغ از ستم و بهره کشی را متحدتر میسازند. اول ماه مه روز همبستگی کارگران و تمامی انسانهائی است که آزادی و دمکراسی راحرمت میدارند و برای دنیائی انسانی مبارزه میکنند.کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندر باره تصویب طرح جوانی جمعیت که با هدف افزایش جمعیت بیان شده، حقی برای تمایل، اختیار و انتخاب زنان قائل نیست، گویا انسان‌های جامعه متشکل از اشیایی هستند که فاقد شعور و حق انتخاب در داشتن فرزند هستند. فشار و صدمات جسمی و روحی به زنان با حاملگی اجباری که تحت نام "جوان سازی جمعیت"ادر همین سال قانونی شد و نتایج عدم امکان دسترسی به وسایل و قرص های جلوگیری از حاملگی به افزایش بیماری های مقاربتی ؛ و افزایش کورتاژ های غیر قانونی که به قیمت مرگ و زندگی برای زنان در شرایط خفا انجام میشود ، خواهد انجامید.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندستگیری‌های اخیر در مناطقی از ملیتهای به حاشیه رانده شده، از جمله زارا محمدی در کردستان و علیرضا فرشی درآذربایجان، به جرم تدریس، ترویج و توسعە زبان مادریشان و تحت عنوان «به خطر انداختن امنیت ملی» بخشی از اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی برای گسترش سلطه تمایت خواھانه و استمرار ظلم وستم بر مردمان ایران است.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراناو در شهریور ۱۳۹۳ به‌عنوان یکی از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان و در ۱۳۹۶ به‌عنوان یکی از بازرسان کانون نویسندگان ایران انتخاب شد. او در دوره‌هایی منشی و عضو هیات دبیران و بازرس کانون بوده است.
در شهریورماه ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) سه عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، نویسنده و کارگردان، کیوان باژن، رمان‌نویس و روزنامه‌نگار و نیز رضا خندان مهابادی، نویسنده و منتقد ادبی به اتهام فعالیت در کانون نویسندگان، حضور در مراسم بزرگداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین سالروز درگذشت احمد شاملو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایراندر دو هفته پایانی آبانماه، اصفهان شاهد تجمع اعتراضی بسیار گسترده کشاورزان برای حق‌آبه کشاورزی در بستر خشک زاینده رود بود.
تجمع اعتراضی که رژیم جمهوری اسلامی تلاش مذبوحانه ای برای مصادره آن به عمل آورد، اما با “هو کردن” علی خامنه‌ایی توسط معترضین، این تلاش رژیم بی‌نتیجه ماند و به واکنش‌های سرکوبگرایانه وسیعتری علیه مردم در اصفهان راه برد. حمایت وسیع مردم اصفهان از اعتراض کشاورزان دامنهء اعتراضات علیه رژیم را به مناطق مختلف شهر اصفهان کشاند و به درگیری میان نیروی های یگان ویژه برای سرکوب مردم با معترضین انجاميد. شلیک گلوهای ساچمه ایی به مردم، ضرب و شتم آنها در مناطق مختلف شهر گزارش شد.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانجناب آقای جوزپ بورل، نماينده عالی سیاست خارجی اتحاديه اروپا؛
با بهترین احترامها
با شروع جنبش‌های اعتراضی در سال ۱۹۷۹ در ایران مبارزات مردمی به سرانجام مطلوب نرسید و از دل کجراهه شرایط تاریخی حکومت اسلامی شکل گرفت.
از آن زمان تاکنون هزاران هزار پرونده، گزارش و شکايات بي شمار ارسال شده به سازمانهای حقوق بشری، همگی نمايانگر نقض سيستماتيک و فاحش حقوق بشر توسط رژيم جمهوری اسلامی و بازوی سياسی ـ نظامی اش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که آسيب های جبران ناپذيری را به حقوق اساسی انسانها نه تنها درایران بلکه در گوشه گوشه دنیا بخصوص در منطقه وسیع خاورمیانه وارد ساخته است.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانبيست و نُه سال پيش در تاريخ ٢٦شهریورماه سال١٣٧١ - ١٧ سپتامبر ١٩٩٢، دست ترور و جنايت رژيم تروريست پرور جمهوری اسلامی از آستين نيروهای اطلاعاتی و آدمکش آن در برلين و در رستورانی به نام "ميکونوس" در آمد! طی تهاجمی مرگبار و سبعانه، ترور دکتر سعيد شرفکندی دبيرکل وقت حزب دمکرات كردستان ايران به همراه کاک فتاح عبدلی نماينده اين حزب در خارج از کشور و کاک همايون اردلان نماينده آلمان و آقای نوری دهکردی از دوستان اين حزب صورت گرفت و طی آن به قتل رسيدند.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانهموطنان گرامی
مجامع بین المللی
سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی ذاتا، سیستمی بحران ساز است و بر همه نمایان است که این رژیم در ٤٢ سال گذشته مردمان ایران را به گروگان گرفته و روزانه برای پوشاندن واقعیت‌های داخلی ایران دست به ایجاد بحران می‌زند.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


هموطنان گرامی!!
در حالی که جامعه ایران در تب بحران کرونا می‌سوزد و آمار رسمی مرگ‌ و میر ناشی از آن به دلیل "سیاسی" کردن واکسن توسط خامنه‌ای، به چند صد نفر در روز رسیده است و هم‌زمان، دیگر بحرانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی عرصه زندگی را بر همگان در ایران چنان تنگ کرده که مردم امیدی به آینده خود ندارند، پاسدار محمد پاکپور، مسئول نیروی زمینی سپاه پاسداران! جمعی دیگر از هموطنانمان را که در خارج از مرزهای ایران و در اقلیم کردستان حضور دارند، به طور علنی تهدید به کشتار می‌کند! از سیستم جنایت‌کار جمهوری اسلامی چیزی جزء این نمی‌توان توقع داشت.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


حکومت اسلامی و در راس آن خامنه ای، جز به مال اندوزی و حفظ قدرت به چیز دیگری نمی‌اندیشند. در این هفت ماه بسیاری جان‌های شریف قربانی سوداگری خامنه‌ای و حکومتش که در این میان هیچکس نیز حاضر به پذیرش مسئولیت این فاجعه دردناک نیست، شدند. آمار از بیش از پانصد قربانی کرونا در روز می‌گوید، ولی خود مسئولین اعلام می‌کنند که آمار واقعی دو تا سه برابر است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


هموطنان گرامی
طبق اخبار موثق و با کمال تاسف، در پی درگیری و نزاع شخصی بین دو نفر در شهر نقده (سولدوز) در روز شنبه ١٦ مرداد یکی از شهروندان کرد بنام فردین ابراهیمی با ضربات چاقو به قتل رسیده است. طبق اخبار رسیده ضارب و قاتل توسط پلیس محلی دستگیر شده است.
بدنبال این حادثه جو شهر نقده( سولدوز) متشنج شده و نیروهای سرکوب رژیم برای مقابله با اعتراضات، مردم را با گاز اشک آور و تفنگ ساچمه ایی مورد حمله قرار داده اند که در اثر آن یک شهروند دیگر کرد بنام محمد علیزاده کشته شده و بعضى از مغازه های شهر وندان کرد توسط عوامل سرکوبگر تخريب شده است.
>

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


هموطنان گرامی
با کمال تاسف به اطلاع می‌رسانیم که جسد رفیق موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان در تاریخ ١٦ مرداد ١٤٠٠ در هتلی در شهر اربیل در کردستان عراق پیدا شده است.
طبق اعلام مرکز همکاری احزاب کردستان، رفیق موسی متولد ١٣٦٠ در کرمانشاه است و از سال ١٣٧٨ به صفوف مبارزات کردستان در حزب دمکرات ملحق شده است و در کنگره ١٧ حزب دمکرات کردستان به عضویت رهبری این حزب درآمده است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران


ما امضا كنندگان ذيل، سه ائتلاف اپوزیسیون ایرانی، در دفاع از حقوق مردمان ایران اعم از كرد ،فارس ، ترک ، عرب ، بلوچ ، لر ، ترکمن و ديگر اقوام و مليتهای تحت ستم مضاعف در ايران، بدينوسيله همبستگی خود را با مبارزات و اعتراضات بحق ملت تحت ستم عرب در خوزستان ( اقلیم اهواز) بومیان تاریخی این بخش ازسرزمین پهناور ایران که هزاران سال است با ديگر ملیتها و اقوام و شهروندهای ايرانی خود زيسته اند، ابراز میداریم.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایرانما با صدای بلند و بکرات باید حداقل وظایف این رژیم را در مقابل مردم یادآوری کنیم و از افکار و مجامع بین المللی بخواهیم که آنها را در این مورد خطاب قرار بدهند. واقعیت این است که وضعیت اسفبار ایران خود تهدیدی بلاقوه برای جامعه جهانی نیز هست. حکومت مسئول سلامت و بهداشت مردم است. پیشبرد هرچه سریعتر برنامه واکسیناسیون مردم و بویژه در مناطق محروم لازمه جلوگیری موثر در مقابل گسترش بیماری کرونا است

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران“در ۲۵ سال گذشته سیاست اصلاح طلبان داخلی مبارزات مردم را سردرگم توهمی خوشبینانه کرد، که گویامی‌توان با پشتیبانی از جناحی از نظام، جناح مستبد و هار رژیم را پس زد، تجربه ۱۵ ساله گذشته مردم را به این پایه رساند که در نظام جمهوری اسلامی نمی توان به دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی رسید و جمهوریت را مستقر کرد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران“ انگیزه برگزاری کنفرانس "نه به نمایش انتخابات"، "آری به سرنگونی جمهوری اسلامی" و "پیش به سوی جمهوری فدرال ایران"، همراهی با اعتراضات مردم و حرکتی است در راستای مطالبات مرحله کنونی مبارزات ضد استبدادی، و در عین حال اقدامی در راستای آزادی و دمکراسی در ایران فردا است. .

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران“در شرایطی که ایران به دلیل وجود حاکمیت ضد دمکراتیک و تبعیض‌گرای حاکم عاری از کلیه آزادی‌های دمکراتیک است و مشارکت آزاد و مستقل مردمان این سرزمین در تعیین سرنوشت مشترک‌شان جائی ندارد؛ و عملا جمهوریت مردم از معنا تهی شده انتخابات چیزی جز معرکه گیری قدرتمندان حاکم نمی‌تواند باشد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای ازادی و برابری در ایران“در بهار ١٣٩٩ که دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان در مجلس جمهوری اسلامی خطاب به مردم گفت: "ما باید بین سلامتی و اقتصاد یکی را انتخاب کنیم"، بر همگان محرز بود که رژیم نه تنها هیچ تدبیر و توانایی در زمینه پیشگیری از گسترش بیماری کرونا در ایران ندارد، بلکه اصولا مقابله با آن را در اولویت سیاستهای خود هم نمی‌بیند.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

! ما می توانیم طرحی نو را برای شما پست کنیم
. برای ارسال پیام یا آدرس خوداینجا را کلیک کنید


تماس با ما
E-Mail : shoraye.mowaghat@tarhi-no.com
ظرف ١٠ روز گذشته بالغ بر ٣٠ نفر از شهروندان کرد در شهرهای کرماشاه، سنندج ،مهاباد، مریوان، سقز، بوکان و ... توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، بدون هیچ مدرک و دلیلی دستگیر شده‌اند.
دستگیری‌های اخیر در راستای تداوم همان نظام سرکوبی است که بالغ بر ٤٢ سال است بر ایران حاکم است و بدون تردید این موج جدید از دستگیریها نیز بخشی از ساختار ایجاد رعب و وحشت جهت جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی است که جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا حال در حفظ و تشدید آن تلاش نمونده است.
ظرف ١٠ روز گذشته بالغ بر ٣٠ نفر از شهروندان کرد در شهرهای کرماشاه، سنندج ،مهاباد، مریوان، سقز، بوکان و ... توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، بدون هیچ مدرک و دلیلی دستگیر شده‌اند.
دستگیری‌های اخیر در راستای تداوم همان نظام سرکوبی است که بالغ بر ٤٢ سال است بر ایران حاکم است و بدون تردید این موج جدید از دستگیریها نیز بخشی از ساختار ایجاد رعب و وحشت جهت جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی است که جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا حال در حفظ و تشدید آن تلاش نمونده است.

مقالات پروژه شکل دهی
به چپی دیگرکه در تاریخ
۹ماه مه ۲۰۱۵ پایان یافت

..................................
PDF آرشیو طرحی نو
...................................
اعلامیه جهانی حقوق بشر
...................................

• طرحي نو نشريه ماهانه شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران است.
• طرحي نو خود را به‌دمكراسي و سوسياليسم متعهد مي‌داند، زيرا بدون دمكراسي سوسياليسم نمي‌تواند تحقق يابد.
• سردبیر و هر نويسنده‌ دیگری مسئول محتواي نوشته خويش است.
• برداشت‌هاي شخصي نويسندگان الزامأ نظر «شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران» نيست.
• با طرحي نو همكاري كنيد.
• كمك مالي شما مي‌تواند به انتشار طرحي نو ياري رساند.

پست الکترونیکی شورای موقت
shoraye.mowaghat
@tarhi-no.com
پست الکترونیکی شورای موقت
shoraye.mowaghat
@tarhi-no.com